Hùng Quang Dị Mộng 40/40 speaker Hùng Quang Dị Mộng Fantastic Dream 2005
Giang Nam Phong Vân 33/33 speaker Giang Nam Phong Vân Yan Yu Jiang Nan 2002
Đại Đế Tần Thủy Hoàng 40/40 speaker Đại Đế Tần Thủy Hoàng Emperor Qin Shi Huang 2000
Kiếm Khách Vô Danh Kiếm Khách Vô Danh The Sword with No Name 2009
Vận Mệnh Thanh Triều 20/20 speaker Vận Mệnh Thanh Triều Fate Of The Last Empire 1994
Thâm Cung Quý Phi 2 30/30 speaker Thâm Cung Quý Phi 2 Beauty At War 2 2013
Thâm Cung Thâm Cung Tham Cung 2011
Cuộc Chiến Khốc Liệt 37/37 speaker Cuộc Chiến Khốc Liệt Blade Heart 2004
Bình Tung Hiệp Ảnh 37/37 Bình Tung Hiệp Ảnh Heroic Legend 2011
Bao Thanh Thiên Bao Thanh Thiên Bao Thanh Thien 2008
Trung Liệt Dương Gia Tướng Bản Đẹp speaker Trung Liệt Dương Gia Tướng Saving General Yang 2013
Danh Bộ Trấn Quan Đông 34/34 Danh Bộ Trấn Quan Đông Musketeer And Princess 2002
Thiên Sư Chung Quỳ 2 Tập 25 speaker Thiên Sư Chung Quỳ 2 Ghost Catcher 2 2011
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 48/48 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Amazing Detective Di Ren... 2008
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 40/40 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 Amazing Detective Di Ren... 2006
Cao Thủ Giả Danh 30/30 Cao Thủ Giả Danh Cao Thu Gia Danh 2010
Vô Ảnh Kim Đao 30/30 Vô Ảnh Kim Đao The Revelation Of The... 1992
Thiên Mệnh 20/20 Thiên Mệnh Mandate Of Heaven 2013
Thần Kê Đấu Ngô Công speaker Thần Kê Đấu Ngô Công Last Hero in China 1993
Hoàng Hà Đại Phong Vân 60/60 Hoàng Hà Đại Phong Vân The Grand Canal 1987
Võ Trạng Nguyên speaker Võ Trạng Nguyên The Kungfu Scholar 1993
Câu Chuyện Vĩ Đại Nhất Câu Chuyện Vĩ Đại Nhất The Greatest Story Ever... 1965
Tân Sở Lưu Hương: Bí Mật Hổ Phách Quan Âm 35/35 Tân Sở Lưu Hương: Bí Mật Hổ... The New Adventures of... 2001
Long Phi Tuyệt Kiếm 38/38 Long Phi Tuyệt Kiếm VTV9 2011
Biệt Đội Giang Hồ Bản Đẹp Biệt Đội Giang Hồ Gangster Squad 2013
Thiết Tướng Quân 35/35 speaker Thiết Tướng Quân VTV2 2013
Đại Mạc Dao Đại Mạc Dao Đại Hán Tình Duyên Chi... 2012
Page 5/ 141...34567...14Next