Thập Đại Kỳ Án 34/34 speaker Thập Đại Kỳ Án HTV2 2008
Đại Cước Mã Hoàng Hậu 20/30 speaker Đại Cước Mã Hoàng Hậu Big Feet Queen 2002
Minh Bạch Liễu Truyền Kỳ 20/20 speaker Minh Bạch Liễu Truyền Kỳ Karma Rider 2013
Võ Thần 84/84 (TM) speaker Võ Thần God Of War 2012
Tinh Trung Nhạc Phi 69/69 speaker Tinh Trung Nhạc Phi The Patriot Yue Fei 2012
Hư Trúc Truyền Kỳ 20/20 speaker Hư Trúc Truyền Kỳ The Demi Gods & Semi... 1982
Gia Cát Lượng 54/54 speaker Gia Cát Lượng Zhuge Liang 1987
Bách Biến Hồ Ly 33/33 speaker Bách Biến Hồ Ly The Lady Stealer 2003
Hán Sở Tranh Hùng 80/80 Hán Sở Tranh Hùng Legend Of Chu And Han 2013
Kiếm Ngấn Lệ Sầu 35/35 speaker Kiếm Ngấn Lệ Sầu The Tearful Sword 2007
Đông Chu Liệt Quốc 31/31 Đông Chu Liệt Quốc Later Years Of Zhou's... 2005
Lý Sang Phong Ba Chốn Cung Đình 77/77 speaker Lý Sang Phong Ba Chốn Cung... Yi San, King Jeong Jo 2008
Gia Minh Tình Sử 39/39 speaker Gia Minh Tình Sử Princess Ja Myung Go 2009
Thuỷ Nguyệt Động Thiên 30/30 speaker Thuỷ Nguyệt Động Thiên Watery Moon Hollow Sky 2003
Hùng Quang Dị Mộng 40/40 speaker Hùng Quang Dị Mộng Fantastic Dream 2005
Giang Nam Phong Vân 33/33 speaker Giang Nam Phong Vân Yan Yu Jiang Nan 2002
Đại Đế Tần Thủy Hoàng 40/40 speaker Đại Đế Tần Thủy Hoàng Emperor Qin Shi Huang 2000
Kiếm Khách Vô Danh Kiếm Khách Vô Danh The Sword with No Name 2009
Vận Mệnh Thanh Triều 20/20 speaker Vận Mệnh Thanh Triều Fate Of The Last Empire 1994
Thâm Cung Quý Phi 2 30/30 speaker Thâm Cung Quý Phi 2 Beauty At War 2 2013
Thâm Cung Thâm Cung Tham Cung 2011
Cuộc Chiến Khốc Liệt 37/37 speaker Cuộc Chiến Khốc Liệt Blade Heart 2004
Bình Tung Hiệp Ảnh 37/37 Bình Tung Hiệp Ảnh Heroic Legend 2011
Bao Thanh Thiên Bao Thanh Thiên Bao Thanh Thien 2008
Trung Liệt Dương Gia Tướng Bản Đẹp speaker Trung Liệt Dương Gia Tướng Saving General Yang 2013
Danh Bộ Trấn Quan Đông 34/34 Danh Bộ Trấn Quan Đông Musketeer And Princess 2002
Thiên Sư Chung Quỳ 2 Tập 25 speaker Thiên Sư Chung Quỳ 2 Ghost Catcher 2 2011
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 48/48 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 3 Amazing Detective Di Ren... 2008
Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 40/40 Thần Thám Địch Nhân Kiệt 2 Amazing Detective Di Ren... 2006
Cao Thủ Giả Danh 30/30 Cao Thủ Giả Danh Cao Thu Gia Danh 2010
Vô Ảnh Kim Đao 30/30 Vô Ảnh Kim Đao The Revelation Of The... 1992
Page 5/ 141...34567...14Next