Anh Hùng 36/36 speaker Anh Hùng Hero 2013
Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên 38/38 speaker Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên Heroes Meet The Judge 2013
Tú Xuân Đao Tú Xuân Đao Brotherhood of Blades 2014
Anh Hùng speaker Anh Hùng Hero 2002
Trạng sư đại náo công đường tập 25 Trạng sư đại náo công đường Return Of The Silver... 2014
Bạch Phát Ma Nữ Bản Đẹp speaker Bạch Phát Ma Nữ The White Haired Witch of... 2014
Cổ Kiếm Kỳ Đàm 52/52 Cổ Kiếm Kỳ Đàm Swords of Legends 2014
Công Chúa Cuối Cùng 40/40 speaker Công Chúa Cuối Cùng The Last Princess 2008
Ba Chàng Lính Ngự Lâm Tập 12 Ba Chàng Lính Ngự Lâm The Three Musketeers 2014
Giấc Mộng Hoàng Đế 32/70 speaker Giấc Mộng Hoàng Đế The Great King's Dream 2012
Sóng Gió Tây Độ 31/31 speaker Sóng Gió Tây Độ Hau Thai Binh Thien Quoc 2013
Người Ngoại Tộc Tập 2 Người Ngoại Tộc Outlander Season 1 2014
Ngự Lâm Quân 1 Tập 5 Ngự Lâm Quân 1 The Musketeer Season 1 2014
Người Tình Đại Đế Người Tình Đại Đế The Other Boleyn Girl 2008
Thâm Cung Quyết Xử 78/78 speaker Thâm Cung Quyết Xử Empress Chun Chu 2009
Hổ Phù Truyền Kỳ 30/30 speaker Hổ Phù Truyền Kỳ Legend of the Military... 2012
Joseon Gunman 22/22 Joseon Gunman Joseon Gunman 2014
Công Chúa Lạc Nhân Gian 108/108 speaker Công Chúa Lạc Nhân Gian King's Daughter Su Baek... 2014
300: Đế Chế Trỗi Dậy Bản Đẹp speaker 300: Đế Chế Trỗi Dậy 300: Rise of an Empire 2014
Tiết Đinh San 42/42 speaker Tiết Đinh San Xue Dingshan 2013
Kim Ngọc Lương Duyên 45/45 Kim Ngọc Lương Duyên Perfect Couple 2013
Người Băng Bản Đẹp speaker Người Băng Iceman 2014
Huyền Thoại Vikings 2 Tập 10 Huyền Thoại Vikings 2 VIKINGS Season 2 2014
Mỹ Ly Cách Cách Đã sửa Link Mỹ Ly Cách Cách Khuynh Thành Tuyệt Luyến 2012
Bộ Bộ Kinh Tình 41/41 speaker Bộ Bộ Kinh Tình Bo Bo Kinh Tam 2 2014
Thời Niên Thiếu Gia Cát Lượng 30/30 speaker Thời Niên Thiếu Gia Cát Lượng Ngọa Long Tiểu Gia Cát 2001
Tôn Tử Đại Truyện 35/35 speaker Tôn Tử Đại Truyện VTVCab1 2012
Anh Hùng 30/30 speaker Anh Hùng Hero 2002
Tân Lạc Thần Truyền Kỳ 68/68 speaker Tân Lạc Thần Truyền Kỳ VTV3 2013
Xuân Thu Yêm Thành 30/30 speaker Xuân Thu Yêm Thành Spring and Autumn Period... 2008
Tôn Tử Binh Pháp 50/50 speaker Tôn Tử Binh Pháp Warrior Period 1997
Tiệm Cầm Đồ Số 8 27/27 speaker Tiệm Cầm Đồ Số 8 The Pawnshop No.8 2002
Page 2/ 14123456...14Next