Diện Mạo Hoàng Đế 23/23 speaker Diện Mạo Hoàng Đế The King's Face 2014
Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 Tập 68 speaker Anh Hùng Phong Thần Bảng 2 Creation Of The Gods 2 2015
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Tập 40 - END speaker Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Cruel Romance 2015
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 96/96 speaker Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ The Empress of China 2014
Kiếm Rồng Bản Đẹp speaker Kiếm Rồng Dragon Blade 2015
Lời Nguyền Bí Ẩn Tập 17 Lời Nguyền Bí Ẩn Shine or Go Crazy 2015
Thố NươngTử Tập 19/19 Thố NươngTử Lady Sour 2014
Bác Sĩ Đồ Tể 36/36 speaker Bác Sĩ Đồ Tể Jejoongwon 2010
Võ Tắc Thiên Bí Sử 54/54 speaker Võ Tắc Thiên Bí Sử The Secret History of Wu... 2012
Tân Thần Điêu Đại Hiệp Tập 54End Tân Thần Điêu Đại Hiệp The Condor Heroes 2014
Hoàn Châu Cách Cách Đã sửa Link Hoàn Châu Cách Cách Princess Returning Pearl 1997
Lục Linh Truyền Kỳ Đã sửa Link speaker Lục Linh Truyền Kỳ Legend of Lu Zhen 2013
Thiên Thiên Hữu Hỷ Đã sửa Link speaker Thiên Thiên Hữu Hỷ A Happy Life 2013
Tây thi Tình Sử 36/36 Tây thi Tình Sử Hero 2013
Tân Nguyệt Cách Cách 26/26 speaker Tân Nguyệt Cách Cách THVL 1994
Nhất Đại Võ Thần Tập 46 Nhất Đại Võ Thần God of war 2013
Đại Tiếu Giang Hồ speaker Đại Tiếu Giang Hồ Just Call Me Nobody 2010
Nữ Tướng 59/59 speaker Nữ Tướng Female Minister 2014
Người Hùng Biên Ải 20/20 Người Hùng Biên Ải The Black Sabre TVB 1989
Anh Hùng 36/36 speaker Anh Hùng Hero 2013
Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên 38/38 speaker Hiệp Nghĩa Kiến Thanh Thiên Heroes Meet The Judge 2013
Tú Xuân Đao Tú Xuân Đao Brotherhood of Blades 2014
Anh Hùng speaker Anh Hùng Hero 2002
Trạng sư đại náo công đường tập 25 Trạng sư đại náo công đường Return Of The Silver... 2014
Bạch Phát Ma Nữ Bản Đẹp speaker Bạch Phát Ma Nữ The White Haired Witch of... 2014
Cổ Kiếm Kỳ Đàm 52/52 Cổ Kiếm Kỳ Đàm Swords of Legends 2014
Công Chúa Cuối Cùng 40/40 speaker Công Chúa Cuối Cùng The Last Princess 2008
Ba Chàng Lính Ngự Lâm Tập 12 Ba Chàng Lính Ngự Lâm The Three Musketeers 2014
Giấc Mộng Hoàng Đế 32/70 speaker Giấc Mộng Hoàng Đế The Great King's Dream 2012
Sóng Gió Tây Độ 31/31 speaker Sóng Gió Tây Độ Hau Thai Binh Thien Quoc 2013
Người Ngoại Tộc Tập 2 Người Ngoại Tộc Outlander Season 1 2014
Page 2/ 14123456...14Next