X men: Ngày Cũ Của Tương Lai Bản Đẹp speaker X men: Ngày Cũ Của Tương Lai X Men: The Day Of Future... 2014
Người Sói Wolverine Bản Đẹp speaker Người Sói Wolverine The Wolverine 2013
Dị nhân Dị nhân X Men 2011
Dị Nhân 4: Wolverine Người sói Phần 4 speaker Dị Nhân 4: Wolverine Người sói X Men Origins: Wolverine 2009
Dị Nhân 3 Phần 3 Dị Nhân 3 X men 3 2006
Dị Nhân Phần 1 Dị Nhân X Men 2000