Em Là Phụ Nữ 30/30 (Fix) Em Là Phụ Nữ Today TV 2013
Lửa Hận Tình Thù 108/108 Lửa Hận Tình Thù Today TV 2012
Ngoại Tình 38/38 Ngoại Tình Today TV 2012
Sóng Gió Thánh Đường 30/30 Sóng Gió Thánh Đường Today TV 2012
Chuyện Tình Lọ Lem 37/37 Chuyện Tình Lọ Lem Today TV 2012
Quý Tử Nhà Nông Tập 58-END Quý Tử Nhà Nông Today TV 2011
Sở Lưu Hương Đã sửa Link Sở Lưu Hương Today TV 2012
Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ 32/32 Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Today TV 2006
Hoa Hồng Của Quỷ 29/29 Hoa Hồng Của Quỷ TodayTV 2012