Người Tình Của Chồng Tôi 50/50 speaker Người Tình Của Chồng Tôi My Husband's Lover 2015
Lửa Hận Tình Thù 108/108 Lửa Hận Tình Thù Yellow Boots 2012
Em Là Phụ Nữ 30/30 (Fix) speaker Em Là Phụ Nữ Today TV 2013
Ngoại Tình 38/38 speaker Ngoại Tình Today TV 2012
Sóng Gió Thánh Đường 30/30 Sóng Gió Thánh Đường Today TV 2012
Chuyện Tình Lọ Lem 37/37 speaker Chuyện Tình Lọ Lem Today TV 2012
Quý Tử Nhà Nông Tập 58-END Quý Tử Nhà Nông Today TV 2011
Sở Lưu Hương Đã sửa Link speaker Sở Lưu Hương Today TV 2012
Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ 32/32 Ma Kiếm Sinh Tử Kỳ Today TV 2006
Hoa Hồng Của Quỷ 29/29 speaker Hoa Hồng Của Quỷ TodayTV 2012
Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 50/50 speaker Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 Today TV 2008
Nước Mắt Và Nụ Cười 50/50 speaker Nước Mắt Và Nụ Cười TodayTV 2012