Những Người Thừa Kế: Tập Đặc Biệt Bản Đẹp Những Người Thừa Kế: Tập Đặc... The Heirs Christmas... 2013
Những Người Thừa Kế 20/20 Những Người Thừa Kế The Heirs 2013