Kế Hoạch Baby speaker Kế Hoạch Baby Rob B Hood 2006
Câu Chuyện Cảnh Sát 6 Bản Đẹp speaker Câu Chuyện Cảnh Sát 6 Police Story 6 2013
Đại Náo Phố Bronx speaker Đại Náo Phố Bronx Rumble in the Bronx 1995
Người Bảo Vệ Người Bảo Vệ The Protector 1985
Ngũ Phúc Tinh Ngũ Phúc Tinh Winners and Sinners 1983
Điệp Viên Bất Đắc Dĩ Điệp Viên Bất Đắc Dĩ The Accidental Spy 2001
Xà Quyền Diêt Độc Ưng Xà Quyền Diêt Độc Ưng Snake in the Eagle's... 1978
Tiểu Sư Phụ Tiểu Sư Phụ The Young Master 1990
Ngôi Sao May Mắn Ngôi Sao May Mắn My Lucky Stars 1985
Tiểu Quyền Quái Chiêu Tiểu Quyền Quái Chiêu Fearless Hyena 1979
Chàng trai Tốt Bụng Chàng trai Tốt Bụng Mr. Nice Guy 1997
Anh Hùng Bán Dạo Anh Hùng Bán Dạo Wheels on Meals 1984
Kế Hoạch A 2 Kế Hoạch A 2 Project A 2 1987
Kế Hoạch A 1 Kế Hoạch A 1 Project A 1 1983
Kungfu Gấu Trúc speaker Kungfu Gấu Trúc Kungfu Panda 2008
Túy Quyền 2 Túy Quyền 2 The Legend of Drunken... 1994
Tuý Quyền 1 Tuý Quyền 1 Drunken Master 1 1978
Giờ Cao Điểm 3 speaker Giờ Cao Điểm 3 Rush Hour 3 2007
Giờ Cao Điểm 2 speaker Giờ Cao Điểm 2 Rush Hour 2 2001
Giờ Cao Điểm 1 Giờ Cao Điểm 1 Rush Hour 1 1998
Đại Náo Shinjuku speaker Đại Náo Shinjuku Shinjuku Incident 2009
Long Công Tử Long Công Tử Dragon Lord 1982
Tân Câu Chuyện Cảnh Sát Tân Câu Chuyện Cảnh Sát New Police Story 2004
12 Con Giáp Trung Quốc speaker 12 Con Giáp Trung Quốc Chinese Zodiac 2012
Đi Tìm Bảo Kiếm speaker Đi Tìm Bảo Kiếm Armour Of God 1987
Rồng Bất Tử speaker Rồng Bất Tử Dragons Forever 1998
Đấu Trường Sát Thủ speaker Đấu Trường Sát Thủ The Big Brawl 1980
Kế Hoạch Phi Ưng speaker Kế Hoạch Phi Ưng Armour of God II:... 1990
Kẻ Thắng Người Thua speaker Kẻ Thắng Người Thua Winners & Sinners 1983
Song Long Hội speaker Song Long Hội Twin Dragons 1999
Điệp Viên Thành Phố speaker Điệp Viên Thành Phố City Hunter 1992
Page 1/ 212Next