La Hán Phụng Mệnh 132/132 La Hán Phụng Mệnh THVL1 1995
Tân Tế Công 42/42 Tân Tế Công VTV2 2014
Tế Công Tế Công Legend Of Master Chai 1997
Tế Công Tế Công The Mad Monk 1993