Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Bản Đẹp Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung The Monkey King 2014
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện speaker Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại... Journey to the West:... 2013
Tây Du Ký 2 Bản 1998 Tây Du Ký 2 Journey to the West 2 1998
Tây Du Ký Bản 1986 Tây Du Ký Journey to the West 1986
Tây Du Ký Hoạt Hình Tây Du Ký Legends Of The Monkey... 2011