Pokemon Best Wishes Season 2: Decolora Adventure Phần 17 Pokemon Best Wishes Season 2:... Pokemon 17 2013
Bảo Bối Thần Kì 12 Phần 12 Bảo Bối Thần Kì 12 Pokemon 12 2008
Bảo Bối Thần Kì 16 14/14 Bảo Bối Thần Kì 16 Pokemon 16 2012
Bảo Bối Thần Kì 15 24/24 Bảo Bối Thần Kì 15 Pokemon 15 2011
Bảo Bối Thần Kì 14 Full Bảo Bối Thần Kì 14 POKEMON BEST WISHES 2010
Victini Và Người Hùng Ánh Sáng Zekrom Victini Và Người Hùng Ánh Sáng... Pokemon Movie 14 White 2011
Victini Và Người Hùng Bóng Tối Reshiram Victini Và Người Hùng Bóng Tối... Pokemon Movie 14 Black 2011
Dialga Vs Palkia Vs Darkrai Dialga Vs Palkia Vs Darkrai Pokemon Movie 10 2008
Đế Vương Của Tháp Pha Lê Entei Re-up Đế Vương Của Tháp Pha Lê Entei Pokemon Movie 3 2001
Mewtwo Phục Thù Mewtwo Phục Thù Pokemon Movie 1999
Bảo Bối Thần Kì 10,11 51/51 (10,11) Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 10,11 POKEMON 10,11 2006
Bảo Bối Thần Kì 8, 9 61/61 (8,9) Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 8, 9 POKEMON 8, 9 2005
Bảo Bối Thần Kì 7 37/37 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 7 POKEMON 7 2004
Bảo Bối Thần Kì 6 68/68 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 6 POKEMON 6 2002
Bảo Bối Thần Kì 5 36/36 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 5 POKEMON 5 2001
Bảo Bối Thần Kì 4 47/47 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 4 POKEMON 4 2000
Bảo Bối Thần Kì 3 75/75 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 3 POKEMON 3 1999
Bảo Bối Thần Kì 2 36/36 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì 2 POKEMON 2 1998
Bảo Bối Thần Kì 82/82 Thuyết Minh Bảo Bối Thần Kì POKEMON 1 1997