Người Kế Nghiệp 30/32 speaker Người Kế Nghiệp Storm In A Cocoon 2014
Người Kế Nghiệp 50/50 Người Kế Nghiệp Baeknyeoneui Yoosan 2013