Tháo Xích speaker Tháo Xích Unleashed 2005
Thái Cực Quyền Thái Cực Quyền The Tai Chi Master 1993
Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng Sư speaker Hoàng Phi Hồng: Tây Vực Hùng... Once Upon a Time in China... 1997
Hoàng Phi Hồng speaker Hoàng Phi Hồng Once Upon A Time In China 1991
Hoắc Nguyên Giáp speaker Hoắc Nguyên Giáp Fearless 2006
Anh Hùng speaker Anh Hùng Hero 2002
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử speaker Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu... Shaolin Temple 2: Kids... 1984
Vua Mạo Hiểm Vua Mạo Hiểm Dr. Wai in the Scriptures... 1996
Thần Thám Vô Địch Bản Đẹp speaker Thần Thám Vô Địch Badges of Fury 2013
Cận Vệ Trung Nam Hải Cận Vệ Trung Nam Hải The Defender 1994
Ô Long Viện speaker Ô Long Viện The Shaolin Temple 1982
Thần Kê Đấu Ngô Công speaker Thần Kê Đấu Ngô Công Last Hero in China 1993
Romeo Phải Chết Romeo Phải Chết Romeo Must Die 2000
Phương Thế Ngọc speaker Phương Thế Ngọc Fong Sai Yuk 1993
Cô Gái Đồ Long speaker Cô Gái Đồ Long The Kung Fu Cult Master 1993
Biệt Đội Đánh Thuê 2 speaker Biệt Đội Đánh Thuê 2 The Expendables 2 2012
Kẻ Độc Tôn Đã sửa Link speaker Kẻ Độc Tôn The One 2001
Đại Nghiệp Kiến Quốc Đại Nghiệp Kiến Quốc The Founding Of A... 2009
Đầu Danh Trạng Đầu Danh Trạng The Warlords 2007
Vũ Khí Tối Thượng Vũ Khí Tối Thượng Lethal Weapon 1998
Nụ Hôn Của Rồng speaker Nụ Hôn Của Rồng Kiss Of The Dragon 2001
Lá Thư Gửi Phụ Thân Lá Thư Gửi Phụ Thân My Father Is A Hero 1995
Sát Thủ Bá Vương Sát Thủ Bá Vương Contract Killer 2008
Hắc Hiệp Hắc Hiệp Black Mask 1996
Tinh Võ Anh Hùng speaker Tinh Võ Anh Hùng Fist of Legend 1994
Biệt Đội Đánh Thuê speaker Biệt Đội Đánh Thuê The Expendables 2010
Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ speaker Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô... Kung Fu Cult Master 1993
Long Môn Phi Giáp speaker Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon... 2011
Thanh Xà Bạch Xà Bản Đẹp speaker Thanh Xà Bạch Xà The Sorcerer And The... 2011