Tháo Xích speaker Tháo Xích Unleashed 2005
Thái Cực Quyền Thái Cực Quyền The Tai Chi Master 1993
Biệt Đội Đánh Thuê 3 Bản Đẹp Biệt Đội Đánh Thuê 3 The Expendables 3 2014
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử speaker Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu... Shaolin Temple 2: Kids... 1984
Vua Mạo Hiểm Vua Mạo Hiểm Dr. Wai in the Scriptures... 1996
Thần Thám Vô Địch Bản Đẹp speaker Thần Thám Vô Địch Badges of Fury 2013
Biệt Đội Đánh Thuê 2 speaker Biệt Đội Đánh Thuê 2 The Expendables 2 2012
Lá Thư Gửi Phụ Thân Lá Thư Gửi Phụ Thân My Father Is A Hero 1995
Sát Thủ Bá Vương Sát Thủ Bá Vương Contract Killer 2008
Tinh Võ Anh Hùng speaker Tinh Võ Anh Hùng Fist of Legend 1994
Biệt Đội Đánh Thuê speaker Biệt Đội Đánh Thuê The Expendables 2010
Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ speaker Giáo Chủ Minh Giáo Trương Vô... Kung Fu Cult Master 1993
Long Môn Phi Giáp speaker Long Môn Phi Giáp Flying Swords of Dragon... 2011
Thanh Xà Bạch Xà Bản Đẹp speaker Thanh Xà Bạch Xà The Sorcerer And The... 2011