Thử Thách Sống Còn Bản Đẹp speaker Thử Thách Sống Còn Welcome to the Jungle 2013
Bản Án Tử Hình Bản Án Tử Hình Death Warrant 1990
Võ Đài Đông Nam Á Võ Đài Đông Nam Á The Quest 1996
Võ Đài Đẫm Máu Võ Đài Đẫm Máu Bloodsport 1988
Cớm Thời Gian Cớm Thời Gian Timecop 1984
Không Chốn Dung Thân Không Chốn Dung Thân Nowhere To Run 1993
Người Nhân Bản Người Nhân Bản Replicant 2001
Hiểm Nguy Tột Cùng speaker Hiểm Nguy Tột Cùng Maximum Risk 1996
Tử Thần Thức Giấc Tử Thần Thức Giấc Wake Of Death 2004
Bộ Đôi Hoàn Hảo Bộ Đôi Hoàn Hảo Double Team 1997