Chuyện Hẹn Hò 32/32 Chuyện Hẹn Hò HTV7 2012
Tần Hương Liên 32/32 Tần Hương Liên HTV7 2010
Tình Cũ Vấn Vương Tập 199 Tình Cũ Vấn Vương HTV7 2013
Tài Thần Hữu Đạo 30/30 Tài Thần Hữu Đạo HTV7 2011