Đối Thủ Tình Trường 37/37 speaker Đối Thủ Tình Trường Love Is Not For Sale 2015
Chuyện Hẹn Hò 32/32 speaker Chuyện Hẹn Hò HTV7 2012
Lời Hứa Từ Trái Tim 55/55 speaker Lời Hứa Từ Trái Tim HTV7 2013
Tần Hương Liên 32/32 speaker Tần Hương Liên HTV7 2010
Tình Cũ Vấn Vương Tập 199 speaker Tình Cũ Vấn Vương HTV7 2013
Tài Thần Hữu Đạo 30/30 Tài Thần Hữu Đạo HTV7 2011