Doraemon New Series TV Tập 145 Doraemon New Series TV Doraemon 2012
Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo Bối Bí Mật Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo... Nobita's Secret Gadget... 2013
Du Hành Đến Vương Quốc Loài Chim speaker Du Hành Đến Vương Quốc Loài... Nobita and the Winged... 2001
Truyền Thuyết Về Vua Mặt Trời speaker Truyền Thuyết Về Vua Mặt Trời The Legend Of The Sun... 2000
Nobita Lạc Vào Xứ Ba Tư speaker Nobita Lạc Vào Xứ Ba Tư Nobitas Dorabian Nights 1991
Thành Phố Thú Nhồi Bông Thành Phố Thú Nhồi Bông Doraemon And The Spiral... 1996
Lạc Vào Thế Giới Côn Trùng Lạc Vào Thế Giới Côn Trùng Nobita’S Diary On The... 1995
Hành Trình Qua Dải Ngân Hà Hành Trình Qua Dải Ngân Hà Nobita And Galactic... 1996
Vương Quốc Trên Mây Vương Quốc Trên Mây Nobita And The Kingdom Of... 1992
Bí Mật Mê Cung Buriki speaker Bí Mật Mê Cung Buriki Nobita and the Tin... 1993
Nôbita Tây Du Ký speaker Nôbita Tây Du Ký The Record of Nobitas... 1990
Tên Độc Tài Vũ Trụ speaker Tên Độc Tài Vũ Trụ Nobita's Little Star Wars 1985
Chiến Thắng Quỷ Kamat speaker Chiến Thắng Quỷ Kamat Nobita and the Birth Of... 1989
Ngôi Sao Cảm speaker Ngôi Sao Cảm Nobita And The Animal... 1990
Nôbita và Chú Khủng Long Lạc Loài Nôbita và Chú Khủng Long Lạc... Doraemon Nobita's... 2006
Nữ Vương Thời Đồ Đá Nữ Vương Thời Đồ Đá Doremon: Queen of the... 2012
Nobita Và Hòn Đảo Kỳ Tích speaker Nobita Và Hòn Đảo Kỳ Tích Doraemon Nobita and the... 2012
Đô rê mon Màu 52/52 speaker Đô rê mon Màu Doremon HTV3 2000
Pho tượng thần khổng lồ speaker Pho tượng thần khổng lồ Nobita no Daimakyo 1982
Cuộc phiêu lưu đến vương quốc gió speaker Cuộc phiêu lưu đến vương quốc... Nobita to fushigi... 2003
Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu vàng speaker Cuộc phiêu lưu đến đảo giấu... Cuộc phiêu lưu đến đảo... 1998
Lâu đài dưới đáy biển speaker Lâu đài dưới đáy biển Nobita no Kaitei kiganjô 1983
Cuộc phiêu lưu vào lòng đất speaker Cuộc phiêu lưu vào lòng đất Nobita to Ryû no kishi 2007
Bí mật hành tinh màu tím speaker Bí mật hành tinh màu tím Nobita no Uchū Kaitakushi 1981
Nôbita và truyền thuyết Thần Rừng Nôbita và truyền thuyết Thần... Nobita to Midori no... 2008