Vua Phá Hoại speaker Vua Phá Hoại Love on Delivery 1994
Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại Truyện speaker Tây Du Ký: Mối Tình Ngoại... Journey to the West:... 2013
Cái Thế Hào Hiệp 30/30 speaker Cái Thế Hào Hiệp The Final Combat 1997
Sư Huynh Trúng Tà speaker Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Phán Xét Cuối Cùng speaker Phán Xét Cuối Cùng Final Justice 1988
Long Tích Truyền Nhân speaker Long Tích Truyền Nhân Legend Of The Dragon 1999
Người Đàn Ông 60 Triệu Đô speaker Người Đàn Ông 60 Triệu Đô Sixty Million Dollars Man 1995
Anh Hùng Của Tôi speaker Anh Hùng Của Tôi My Hero 1990
Xẩm Xứ Quan speaker Xẩm Xứ Quan Justice My Foot 1992
Tân Tinh Võ Môn 2 speaker Tân Tinh Võ Môn 2 Fist of Furry 2 1992
Tình Thánh Tình Thánh The Magnificent... 1991
Trường Học Uy Long 3 speaker Trường Học Uy Long 3 Fight Back to School 3 1993
Chuyện Hỷ Trong Nhà 1 speaker Chuyện Hỷ Trong Nhà 1 Alls Well Ends Well 1 1992
Chuyện Hỷ Trong Nhà 2 speaker Chuyện Hỷ Trong Nhà 2 Alls Well Ends Well 2 1997
Đội Bóng Thiếu Lâm speaker Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Nữ Thần Bài Nữ Thần Bài The Top Bet 1998
Vua Bánh Trứng speaker Vua Bánh Trứng The Lucky Guy 1998
Tình anh thợ cạo Tình anh thợ cạo Faithfully Yours 1990
Tuyệt Đỉnh Kung fu speaker Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Chuyên Gia Xảo Quyệt speaker Chuyên Gia Xảo Quyệt Tricky Brains 1990
Đặc Cảnh Uy Long 2 speaker Đặc Cảnh Uy Long 2 Fight Back To School 2 1991
Đặc Cảnh Uy Long speaker Đặc Cảnh Uy Long Fight Back To School 1991
Thánh bài 1 speaker Thánh bài 1 All For The Winner 1990
Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương speaker Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương Flirting Scholar 1993
Long Tại Thiên Nhai speaker Long Tại Thiên Nhai Dragon Fight 1988
Quan Xẩm Lốc Cốc speaker Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge 1994
Quốc Sản 007 speaker Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Tân Lộc Đỉnh Ký speaker Tân Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1992
Tân Tinh Võ Môn speaker Tân Tinh Võ Môn Fist of Furry 1991
Tân Tây Du Ký 1 speaker Tân Tây Du Ký 1 A Chinese Odyssey:... 1995
Tân Tây Du Ký 2 speaker Tân Tây Du Ký 2 A Chinese Odyssey II:... 1995
Tế Công speaker Tế Công The Mad Monk 1993
Page 1/ 212Next