Sòng Bạc Ma Cao 2 Bản Đẹp speaker Sòng Bạc Ma Cao 2 The Man From Macau 2 2015
Đường Đua Đẫm Máu Đường Đua Đẫm Máu All About Ah Long 1989
Sát Thủ Thay Thế Sát Thủ Thay Thế The Replacement Killers 1998
Bảy Viên Ngọc Rồng Tiến Hóa Bảy Viên Ngọc Rồng Tiến Hóa Dragonball Evolution 2009
Lạt Thủ Thần Tham Lạt Thủ Thần Tham Hard Boiled 1992
Hoàng Kim Giáp Hoàng Kim Giáp Curse of the Golden... 2006
Đứa Con Của Hoàng Thạch Đứa Con Của Hoàng Thạch The Children Of Huang Shi 2008
Khổng Tử Khổng Tử Confucius 2010
Người Bảo Vệ Kinh Thánh Người Bảo Vệ Kinh Thánh Bulletproof Monk 2003
Thành Phố Rực Lửa Thành Phố Rực Lửa City On Fire 1987
Ngục Tù Phong Vân Ngục Tù Phong Vân Prison on Fire 1987
Tung Hoành Tứ Hải Tung Hoành Tứ Hải Once A Thief 1991
Thượng Hải Thượng Hải Shanghai 2010
Bản Sắc Anh Hùng 3 speaker Bản Sắc Anh Hùng 3 A Better Tomorrow 3 1989
Bản Sắc Anh Hùng 1 speaker Bản Sắc Anh Hùng 1 A Better Tomorrow 1 1986
Bản Sắc Anh Hùng 2 speaker Bản Sắc Anh Hùng 2 A Better Tomorrow 2 1987
Sòng Bạc Ma Cao Bản Đẹp speaker Sòng Bạc Ma Cao The Man From Macau 2014
Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung Bản Đẹp Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung The Monkey King 2014
Khách Sạn Hòa Bình speaker Khách Sạn Hòa Bình Peace Hotel 1995
Tung Hoành Tứ Hải Tung Hoành Tứ Hải Flaming Brothers 1987
Ngục Tù Phong Vân 2 Ngục Tù Phong Vân 2 Prison on Fire 2 1991
Anna Và Vua Anna Và Vua Anna And The King 1999