Tuyệt Đỉnh Kung fu speaker Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Song Tử Môn Song Tử Môn Twins Mission 2007
Lửa và Biển Lửa và Biển Ocean Flame 2008
Ngục Tù Phong Vân 2 Ngục Tù Phong Vân 2 Prison on Fire 2 1991
Ngục Tù Phong Vân Ngục Tù Phong Vân Prison on Fire 1987
Khói Thuốc Tình Yêu Khói Thuốc Tình Yêu Love in a Puff 2010
Chiến Lang Truyền Thuyết speaker Chiến Lang Truyền Thuyết Legend Of The Wolf 1997
Lộng Hành Thiên Hạ Lộng Hành Thiên Hạ The Master 1992
Lò Võ Trung Hoa Lò Võ Trung Hoa Fight the Fight 2011
Tuyệt Đỉnh Kung Fu Tuyệt Đỉnh Kung Fu Kung Fu Hustle 2004