Phi Vụ Rio PHẦN 5 Phi Vụ Rio Fast & Furious 5: The Rio... 2011
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Phần 1 PHẦN 1 Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Phần 1 Fast and Furious 1 2001
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Phần 4 Phần 4 speaker Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm Phần 4 Fast and Furious 4 2009
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7 Bản Đẹp Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 7 Fast & Furious 7 2015
Điệp viên xXx Phần 1 speaker Điệp viên xXx Phần 1 xXx 2002
Điệp viên xXx Phần 2 speaker Điệp viên xXx Phần 2 xXx: State of The Union 2005
Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ The Pacifier 2005
Mật Mã Sống Còn Mật Mã Sống Còn Babylon A.D 2008
Truyền Thuyết Về Riddick Truyền Thuyết Về Riddick The Chronicles of Riddick 2004
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 Phần 6 Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 6 Fast And Furious 6 2013
Kẻ Đơn Độc Kẻ Đơn Độc A Man Apart 2003
Thống Lĩnh Bóng Tối Bản Đẹp Thống Lĩnh Bóng Tối Riddick 2013
Vệ Binh Dải Ngân Hà Bản Đẹp speaker Vệ Binh Dải Ngân Hà Guardians of the Galaxy 2014