Tân Lộc Đỉnh Ký 50/50 Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron 2014
Bên Nhau Trọn Đời 32/32 Bên Nhau Trọn Đời You Are My Sunshine 2014
Đường Sơn Đại Địa Chấn Behind Scene Behind Scene speaker Đường Sơn Đại Địa Chấn Behind... After Shock 2010
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Tập 40 - END speaker Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Cruel Romance 2015
Niềm Đau Chôn Dấu 35/35 speaker Niềm Đau Chôn Dấu Good Wife 2013
Quyết Chiến 15/15 speaker Quyết Chiến The Election 2015
Hồi Chuyển Đao 15/15 speaker Hồi Chuyển Đao Swordsman 3 1999
Thập Hổ Thích Kiều Tam 40/40 speaker Thập Hổ Thích Kiều Tam Wu Di Tie Qiao San 2014
Danh Sách Đen 24/24 speaker Danh Sách Đen The Menu 2015
Tình Yêu Định Mệnh 86/86 speaker Tình Yêu Định Mệnh Love Destiny 2014
Trận Đấu Nguy Hiểm Bản Đẹp speaker Trận Đấu Nguy Hiểm War on a String 2015
Sắc Màu 20/20 speaker Sắc Màu Dreams Of Colours 2004
Thần Bộ 55/55 speaker Thần Bộ Than Bo 1999
Cuộc Chiến Thế Kỷ 40/40 speaker Cuộc Chiến Thế Kỷ Divine Retribution 2000
Bên Nhau Trọn Đời Bản Đẹp Bên Nhau Trọn Đời You Are My Sunshine 2015
Trộm Long Tráo Phụng 40/40 speaker Trộm Long Tráo Phụng Stealing Dragon... 2000
Page 23/ 231...1920212223