Tân Bao Thanh Thiên: Khai Phong Kỳ Án 40/40 speaker Tân Bao Thanh Thiên: Khai... Justice Bao 2013
Bản Cam Kết TOP (BIGBANG) Bản Cam Kết Commitment 2013
Chú Ngựa Khumba Bản Đẹp speaker Chú Ngựa Khumba Khumba 2013
Gia Đình Siêu Nhân speaker Gia Đình Siêu Nhân The Incredibles 2004
Vỡ Kế Hoạch Vỡ Kế Hoạch Plan Man 2014
Quái Vật Godzilla Bản Đẹp speaker Quái Vật Godzilla Godzilla 2014
Tình Yêu Còn Mãi Tập 23 Tình Yêu Còn Mãi Endless Love 2014
Tùy Đường Anh Hùng Phần 1+2 speaker Tùy Đường Anh Hùng Heroes of Sui and Tang... 2012
Bức Họa Vương Quyền Tập 24 Bức Họa Vương Quyền Hwajung 2015
Hậu Trường Giải Trí 12/12 Hậu Trường Giải Trí Producer 2015
Điệp Huyết Cô Đảo 43/43 speaker Điệp Huyết Cô Đảo Bloodbath Island 2015
Page 16/ 161...1213141516