Trả Đũa Trả Đũa Strike Back 2010
Trả Đũa 3 10/10 Trả Đũa 3 Strike Back Season 3 2012
Trả Đũa 2 Trả Đũa 2 Strike Back Season 2 2011
Trả Đũa Tập 10 Trả Đũa Strike Back Season 4 2013
Chiêu Thức Võ Thuật Chiêu Thức Võ Thuật Strike At Heart 2006
Rung Chuyển 2: Cuộc Đình Công Bản Đẹp Rung Chuyển 2: Cuộc Đình Công Atlas Shrugged 2: The... 2012
Đường về speaker Đường về The Way Back 2010
Dòng Máu Ma Cà Rồng Dòng Máu Ma Cà Rồng Strike The Blood 2012
Đừng Nhìn Lại Đừng Nhìn Lại Don’t Look Back 2009
Nạn Đói 1942 Bản Đẹp Nạn Đói 1942 Back To 1942 2012
Không chùn bước 2 Không chùn bước 2 Never Back Down 2 2011
Đặc Cảnh Uy Long 2 speaker Đặc Cảnh Uy Long 2 Fight Back To School 2 1991
Giấc Mộng Đường Triều speaker Giấc Mộng Đường Triều Dream Back To Tang... 2013
Con Đường Trở Về Bản Đẹp Con Đường Trở Về The Way Way Back 2013
Trường Học Uy Long 3 speaker Trường Học Uy Long 3 Fight Back to School 3 1993
Cá Mập 20/20 Cá Mập Shark 2013
Quý Ông Hồi Xuân Tập 12 Quý Ông Hồi Xuân Mr. Back 2014
Thiên Kim Trở Về 50/50 speaker Thiên Kim Trở Về Daughter Back 2014
Năm Tháng Vội Vã Tập 16 - END Năm Tháng Vội Vã Back In Time 2014
Nghĩa Bất Dung Tình 50/50 speaker Nghĩa Bất Dung Tình Looking Back In Anger 1989
Đặc Cảnh Uy Long speaker Đặc Cảnh Uy Long Fight Back To School 1991
Thần Bài 3 Phần 3 speaker Thần Bài 3 God of Gamblers 3: Back... 1991
Học Viện Cảnh Sát 3 Học Viện Cảnh Sát 3 Police Academy 3: Back in... 1986
Khu Vực 9 speaker Khu Vực 9 District 9 2009