Tân Bao Thanh Thiên: Khai Phong Kỳ Án 40/40 speaker Tân Bao Thanh Thiên: Khai... Justice Bao 2013
Người Kế Nghiệp 30/32 speaker Người Kế Nghiệp Storm In A Cocoon 2014
Tìm Cha 34/34 speaker Tìm Cha HTV9 2014
Hai Người Mẹ 102/102 speaker Hai Người Mẹ Two Mothers 2014
Tình Yêu Tuổi Học Trò Tập 17 Tình Yêu Tuổi Học Trò Hi! School: Love On 2014
Sứ Đồ Hành Giả 30/30 speaker Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Tìm Lấy Ngày Mai Tập 5 speaker Tìm Lấy Ngày Mai Tomorrow Is Another Day 2014
Hải Tặc Bản Đẹp speaker Hải Tặc Pirates 2014
Ba ngày kinh hoàng Tập 16 Ba ngày kinh hoàng 3 days 2014
Muôn Nẻo Tình Yêu 123/123 speaker Muôn Nẻo Tình Yêu Only Love 2014
Bác Sĩ Đồ Tể 36/36 speaker Bác Sĩ Đồ Tể Jejoongwon 2010
Danh Môn Ám Chiến 29/29 speaker Danh Môn Ám Chiến Overachievers 2014
Danh Môn Ám Chiến Tập 28 Danh Môn Ám Chiến Overachievers 2014
Không Làm Người Hồng Kông 25/25 speaker Không Làm Người Hồng Kông To Be or Not To Be 2014
Đa Tình Đao 10/10 speaker Đa Tình Đao Swordsman 2 1998
Hồi Chuyển Đao 15/15 speaker Hồi Chuyển Đao Swordsman 3 1999
Cặp Đôi Ngoại Cảm Tập 02 Cặp Đôi Ngoại Cảm The Girl Who Can See... 2015
Học Đường 16/16 Học Đường School 2 2015
Nhân Gian Huyền Ảo Tập 87 speaker Nhân Gian Huyền Ảo THVL1 2014
Cặp Đôi Ngoại Cảm Cặp Đôi Ngoại Cảm Sensory Couple 2015
Trận Chiến Tham Ô 20/20 speaker Trận Chiến Tham Ô War of Bribery 1996
Giang Hồ Kỳ Hiệp 59/59 speaker Giang Hồ Kỳ Hiệp Legend Of Yung Ching 1997
Midnight Dinner Tập 07 Midnight Dinner Midnight Diner 2015
Page 13/ 131...910111213