Sát Thủ Siêu Đẳng Sát Thủ Siêu Đẳng Legendary Assassin 2008
Võ Đang 2 Đã sửa tập 24 Võ Đang 2 Vo Dang 2 2005
Sát Phá Lang Sát Phá Lang Kill Zone 2005
Băng Đảng Sát Thủ Băng Đảng Sát Thủ Department 2012
Siêu Sao và Sát Thủ speaker Siêu Sao và Sát Thủ Jackal is Coming 2012
Hợp Đồng Giết Thuê Hợp Đồng Giết Thuê Fatal Contact 2006
Nine speaker Nine Nine 2009
Huyết Chiến speaker Huyết Chiến Fatal Move 2008
Tây Phong Liệt speaker Tây Phong Liệt Wind Blast 2010
Hầu Tửu Quyền speaker Hầu Tửu Quyền Drunken Monkey 2003
Bản Sắc Anh Hùng Bản Sắc Anh Hùng Invisible Target 2007
Thái Cực Quyền Thái Cực Quyền Tai Chi Master 1996
Tân Thiên Tằm Biến 30/30 speaker Tân Thiên Tằm Biến New Reincarnation 2002
Tiểu Lý Phi Đao Đã sửa Link speaker Tiểu Lý Phi Đao The Legend Of The Flying... 2000
Toàn thành giới bị Toàn thành giới bị City Under Siege 2010
Khai Tâm Ma Pháp speaker Khai Tâm Ma Pháp A Magic To Win 2011
Thục Sơn Kỳ Hiệp speaker Thục Sơn Kỳ Hiệp The Legend Of Zu 2001
Thái Cực Tôn Sư 25/25 Thái Cực Tôn Sư The Master of TaiChi 1997
Thiếu Lâm Võ Vương 22/22 Thiếu Lâm Võ Vương King Of Shao Lin 2004
Tân Thiếu Lâm Tự speaker Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin 2011
Sát Thủ Đầu Đạn speaker Sát Thủ Đầu Đạn Headshot 2011
Hoa Điền Hỷ Sự Hoa Điền Hỷ Sự All’s Well Ends Well 2010
Liên Minh Công Lý 91/91 Liên Minh Công Lý Justice League 2001
Song Tử Môn Song Tử Môn Twins Mission 2007
Nhà Số 81 Kinh Thành Nhà Số 81 Kinh Thành The House That Never Dies 2014
Liên Minh Công Lý: Nghịch Lý Tia Chớp Bản Đẹp Liên Minh Công Lý: Nghịch Lý... Justice League: The... 2013
Violet Siêu Đẳng Violet Siêu Đẳng Ultraviolet 2006
Đối Đầu Giữa Siêu Xạ Thủ Bản Đẹp speaker Đối Đầu Giữa Siêu Xạ Thủ The Gunman 2015
Sát Thủ Azumi: Tử Thần Tình Yêu Sát Thủ Azumi: Tử Thần Tình... Azumi 2: Death or Love 2005
Ninja Báo Thù 2 speaker Ninja Báo Thù 2 Ninja 2: Shadow of a Tear 2013
Mộng Uyên Ương Hồ Điệp 21/21 speaker Mộng Uyên Ương Hồ Điệp Dream Of A Butterfly... 1999
Page 1/ 3212345...32Next