Băng Sex Bị Lộ Bản Đẹp Băng Sex Bị Lộ Sex Tape 2014
Đặc Cảnh SDU Bản Đẹp Đặc Cảnh SDU SDU: Sex Duties Unit 2013
Triều Tính Bạn Công Thất Triều Tính Bạn Công Thất Micro Sex Office 2011
Gia Gia Gia 1998
Du Khách Bí Ẩn Du Khách Bí Ẩn The Tourist 2010
Truy Sát Truy Sát Wanted 2008
Ván Bài Gia Nghiệp Lồng Tiếng Ván Bài Gia Nghiệp The Rippling Blossom 2011
Đoạt Mạng Đoạt Mạng Taking Lives 2004
Ông bà Smith Ông bà Smith Mr and Mrs Smith 2005
Biến Mất Trong 60 Giây Biến Mất Trong 60 Giây Gone In 60 Seconds 2000
Tội Ác Nguyên Thủy Tội Ác Nguyên Thủy Original Sin 2001
Bí Mật Ngôi Mộ Cổ 1 Bí Mật Ngôi Mộ Cổ 1 Lara Croft Tomb Raider 1 2001
Bí Mật Ngôi Mộ Cổ 2 Bí Mật Ngôi Mộ Cổ 2 Lara Croft Tomb Raider:... 2003
Gián Đoạn Gián Đoạn Girl Interrupted 1999
Kungfu Gấu Trúc Kungfu Gấu Trúc Kungfu Panda 2008
Nỗi Ám Ảnh Của Helena SD Nỗi Ám Ảnh Của Helena The Haunting Of Helena 2013
Kẻ Tầm Xương Kẻ Tầm Xương The Bone Collector 1999
Tiên Hắc Ám Bản Đẹp Tiên Hắc Ám Maleficent 2014