Băng Sex Bị Lộ Bản Đẹp Băng Sex Bị Lộ Sex Tape 2014
Triều Tính Bạn Công Thất Triều Tính Bạn Công Thất Micro Sex Office 2011
Kí Ức Kí Ức Kaiba 2008
Chuyện Tình Kiểu Úc Bản Đẹp Chuyện Tình Kiểu Úc Australia 2008
Tìm Lại Ký Ức Tìm Lại Ký Ức Amnesia 2013
Tìm Lại Kí Ức Tìm Lại Kí Ức Blood† 2009
Tìm Lại Ký Ức Tìm Lại Ký Ức Total Recall 1990
Truy Tìm Ký Ức speaker Truy Tìm Ký Ức Total Recall 2012
Ký Ức Ảo Giác Ký Ức Ảo Giác Deja Vu 2006
Người Truyền Ký Ức Bản Đẹp speaker Người Truyền Ký Ức The Giver 2014
Bóng Ma Ký Ức Bản Đẹp speaker Bóng Ma Ký Ức Dark Places 2015
Dân Chơi Kiểu Úc speaker Dân Chơi Kiểu Úc A Few Best Men 2011
Kí Ức Tuổi Học Trò Kí Ức Tuổi Học Trò Kimi to Boku 2011
Bóng Tuyết Ký Ức Bóng Tuyết Ký Ức Snowball The Memory... 2005
Lạc Vào Kí Ức 26/26 speaker Lạc Vào Kí Ức Zettai Shounen 2005
Ký Ức Tuổi Học Trò 2 13/13 Ký Ức Tuổi Học Trò 2 Kimi To Boku 2 2012
Ký Ức Tình Yêu Ký Ức Tình Yêu Eternal Sunshine Of The... 2004
Mê Cung Ký Ức Bản Đẹp speaker Mê Cung Ký Ức Trance 2013
Giấc Mộng Đường Triều speaker Giấc Mộng Đường Triều Dream Back To Tang... 2013
Ông Trùm Tài Chánh Tập 08 Ông Trùm Tài Chánh The Ultimate Addiction 2014