Phán Xét Cuối Cùng speaker Phán Xét Cuối Cùng Final Justice 1988
Phán Quyết Cuối Cùng Phán Quyết Cuối Cùng X men 3 The Last Stand 2006
Tình Yêu và Cuộc Đời speaker Tình Yêu và Cuộc Đời Love Is Love 1990
Người Đàn Ông 60 Triệu Đô speaker Người Đàn Ông 60 Triệu Đô Sixty Million Dollars Man 1995
Tình Thánh Tình Thánh The Magnificent... 1991
Tân Lộc Đỉnh Ký speaker Tân Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1992
Đội Bóng Thiếu Lâm speaker Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Tình anh thợ cạo Tình anh thợ cạo Faithfully Yours 1990
Tân Tinh Võ Môn speaker Tân Tinh Võ Môn Fist of Furry 1991
Đại Nội Mật Thám speaker Đại Nội Mật Thám Forbidden City Cop 1996
Đặc Cảnh Uy Long speaker Đặc Cảnh Uy Long Fight Back To School 1991
Anh Hùng Của Tôi speaker Anh Hùng Của Tôi My Hero 1990
Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương speaker Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương Flirting Scholar 1993
Vua Bịp speaker Vua Bịp The Tricky Master 2000
Tế Công speaker Tế Công The Mad Monk 1993
Sư Huynh Trúng Tà speaker Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Vua Hài Kịch speaker Vua Hài Kịch King of Comedy 1999
Thần Ăn speaker Thần Ăn The Good Of Cookery 1996
Long Tại Thiên Nhai speaker Long Tại Thiên Nhai Dragon Fight 1988
Thánh bài 1 speaker Thánh bài 1 All For The Winner 1990
Chuyên Gia Xảo Quyệt speaker Chuyên Gia Xảo Quyệt Tricky Brains 1990
Tuyệt Đỉnh Kung fu speaker Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Vua Bánh Trứng speaker Vua Bánh Trứng The Lucky Guy 1998
Nữ Thần Bài Nữ Thần Bài The Top Bet 1998
Xẩm Xứ Quan speaker Xẩm Xứ Quan Justice My Foot 1992
Long Tích Truyền Nhân speaker Long Tích Truyền Nhân Legend Of The Dragon 1999
Vua Phá Hoại speaker Vua Phá Hoại Love on Delivery 1994
Trà Lầu Long Phụng speaker Trà Lầu Long Phụng Lung Fung Restaurant 1998
Quốc Sản 007 speaker Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Quan Xẩm Lốc Cốc speaker Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge 1994
Chuyên gia bắt ma speaker Chuyên gia bắt ma Out Of The Dark 1995
Page 1/ 3312345...33Next