Chỉ Riêng Mình Em 121/121 speaker Chỉ Riêng Mình Em You’re Only Mine 2014
Yêu Dại Khờ 30/30 speaker Yêu Dại Khờ Floolish Love 2010
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 96/96 speaker Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ The Empress of China 2014
Nhà Trọ số 24 Tập 12 Nhà Trọ số 24 Boarding House No. 24 2014
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các 63/63 speaker Thiếu Lâm Tàng Kinh Các A Legend of Shaolin 2014
Tân Hồng Lâu Mộng 50/50 speaker Tân Hồng Lâu Mộng The Dream Of Red Mansions 2012
Tân Lộc Đỉnh Ký 50/50 Tân Lộc Đỉnh Ký The Deer and the Cauldron 2014
Có Một Ngày Bản Đẹp Có Một Ngày One Day 2014
Tình Yêu Định Mệnh 86/86 speaker Tình Yêu Định Mệnh Love Destiny 2014
Chỉ Vì Độc Thân 24/24 Chỉ Vì Độc Thân Singles Villa 2015
Như Ý 43/43 speaker Như Ý Ruyi 2012
Trận Chiến Tham Ô 20/20 speaker Trận Chiến Tham Ô War of Bribery 1996
Page 7/ 71...34567