Xin Chào Việt Nam Xin Chào Việt Nam Good Morning Vietnam 1987
Truy Đuổi Ái Tình 30/30 speaker Truy Đuổi Ái Tình HN1 2013
Lâu Đài Tình Ái 34/34 Lâu Đài Tình Ái Love Castle 2010
Ái Tình Ái Tình Love 2012
Tình Ái Vương Phi Tình Ái Vương Phi The Concubine 2012
Tiếng Sét Ái Tình Tiếng Sét Ái Tình Love Strikes 2011
Trò Chơi Tình Ái Bản Đẹp Trò Chơi Tình Ái The Canyons 2013
Giấc Mơ Tình Ái Giấc Mơ Tình Ái Wet Dream 2 2005
Oan Gia Tình Ái Oan Gia Tình Ái Very Ordinary Couple 2013
Vòng Tay Ái Tình 130/130 speaker Vòng Tay Ái Tình Take My Hand 2013
Tôi Là Ái Tình speaker Tôi Là Ái Tình I Am Love 2009
Công Chúa Đại Lý 31/31 speaker Công Chúa Đại Lý Dali Princess 2005
Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm 23/23 Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm Love Through a Millennium 2014
Năm Năm Bị Đánh Cắp Năm Năm Bị Đánh Cắp The Stolen Years 2013
Định Mệnh Định Mệnh Ai Yori Aoshi 2012
Đừng Nói Với Ai Đừng Nói Với Ai Tell No One 2006
Giang Nam Phong Vân 33/33 speaker Giang Nam Phong Vân Yan Yu Jiang Nan 2002
Xác Ướp Ai Cập speaker Xác Ướp Ai Cập The Mummy 1999
Em Là Ai 16/16 (VNLT) speaker Em Là Ai Who are you 2013
Trò Chơi Ái Quốc Trò Chơi Ái Quốc Patriot Games 1992
Tôi Là Ai Bản Đẹp speaker Tôi Là Ai Who Am I 2014
Không Chừa Một Ai Bản Đẹp Không Chừa Một Ai No One Lives 2012
Không Ai Khác Không Ai Khác Nobody Else But You 2011
Ân Ái Bông Hồng Pháp Ân Ái Bông Hồng Pháp James Bond 007 1999
Ảnh Tử Ái Nhân speaker Ảnh Tử Ái Nhân Repeat I Love You 2012
Nữ Hoàng Ai Cập Nữ Hoàng Ai Cập Asterix & Obelix Mission... 2002
Nữ Hoàng Ai Cập Nữ Hoàng Ai Cập Asterix and Obelix Meet... 2002
Tôi là ai Tôi là ai Who am i 1998
Ba Cô Nàng Khả Ái 16/16 Ba Cô Nàng Khả Ái The Woman Who Wants To... 2010
Page 1/ 2012345...20Next