Bàn Tay Sinh Tử 20/20 speaker Bàn Tay Sinh Tử Syndrome 2013
Đa Tình Đao 10/10 speaker Đa Tình Đao Swordsman 2 1998
Tùy Đường Anh Hùng Phần 1+2 speaker Tùy Đường Anh Hùng Heroes of Sui and Tang... 2012
Băng Cướp Siêu Đẳng Bản Đẹp Băng Cướp Siêu Đẳng Criminal Designer 2014
Thiên Tằm Biến 60/60 speaker Thiên Tằm Biến Reincarnated 1979
Liên Minh Phá Án 35/35 speaker Liên Minh Phá Án New Detective 2013
Vệ Tử Phu 38/38 speaker Vệ Tử Phu The Virtuous Queen of Han 2014
Điệp Huyết Cô Đảo 43/43 speaker Điệp Huyết Cô Đảo Bloodbath Island 2015
Trận Chiến Tham Ô 20/20 speaker Trận Chiến Tham Ô War of Bribery 1996
Sắc Màu 20/20 speaker Sắc Màu Dreams Of Colours 2004
Kim Kiếm Điêu Linh 28/28 speaker Kim Kiếm Điêu Linh Kim Kiem Dieu Linh 1996
Pháp Sư Vô Tâm Tập 13 Pháp Sư Vô Tâm The Monster Killer 2015
Người Kế Thừa Gia Nghiệp 47/47 speaker Người Kế Thừa Gia Nghiệp The Master Of House 2014
Đạo Sĩ Hạ Sơn Bản Đẹp speaker Đạo Sĩ Hạ Sơn Monk Comes Down The... 2015
Người Tình Kim Cương Tập 50 Người Tình Kim Cương Diamond Lover 2015
Chung Cư Tình Yêu 4 24/24 Chung Cư Tình Yêu 4 iPartment 4 2015
Page 24/ 241...2021222324