Trò Đùa Của Số Phận 71/71 Trò Đùa Của Số Phận Mara Clara TodayTV 2012
127 Giờ Sinh Tử 127 Giờ Sinh Tử 127 hours 2010
Mặt Người Dạ Thú Mặt Người Dạ Thú The Hidden Face 2012
Mạng Xã Hội Mạng Xã Hội The Social Network 2010
Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ 2 13/13 Câu Chuyện Kinh Dị Mỹ 2 American Horror Story 2 2012
Thêm Một Vài Đồng Thêm Một Vài Đồng For A Few Dollars More 1965
Tác Dụng Phụ Bản Đẹp Tác Dụng Phụ Side Effects 2013
Nữ Thần Hôn Nhân 36/36 Nữ Thần Hôn Nhân Goddess Of Marriage 2013
Cặp Đôi Oan Gia 21/21 Cặp Đôi Oan Gia Mergency Couple 2014
Con Trai Người Dơi Bản Đẹp Con Trai Người Dơi Son of Batman 2014
Họ Không Phải Thánh Nhân Bản Đẹp Họ Không Phải Thánh Nhân Ain't Them Bodies Saints 2013
Bộ Tứ Siêu Đẳng Bản Đẹp speaker Bộ Tứ Siêu Đẳng The Fantastic Four 2015