Cớm Chìm, Cớm Nổi Cớm Chìm, Cớm Nổi Starsky & Hutch 2004
Cớm Học Đường 2 Bản Đẹp speaker Cớm Học Đường 2 22 Jump Street 2014
Cớm Học Đường speaker Cớm Học Đường 21 Jump Street 2012
Siêu Cớm Siêu Cớm Hot Fuzz 2007
Cớm Quậy Cớm Quậy Cop Out 2010
Long Hổ Cớm speaker Long Hổ Cớm Tiger On Beat 1988
Siêu Cớm Tranh Tài Siêu Cớm Tranh Tài The Other Guys 2010
Hãy Làm Cớm Nào Bản Đẹp speaker Hãy Làm Cớm Nào Let's Be Cops 2014
Cớm Thời Gian Cớm Thời Gian Timecop 1984
Cớm Mập 2 Bản Đẹp speaker Cớm Mập 2 Paul Blart: Mall Cop 2 2015
Sứ Mệnh Trân Châu Cảng Sứ Mệnh Trân Châu Cảng Admiral Yamamoto 2012
Ba ngày kinh hoàng Tập 16 Ba ngày kinh hoàng 3 days 2014