Hội Pháp Sư Phần 2 Tập 71 Hội Pháp Sư Fairy Tail 2009
Chú Mèo Siêu Quậy 2 Chú Mèo Siêu Quậy 2 Garfield A Tail of Two... 2006
Hồ Tiên 43/43 speaker Hồ Tiên Fairy Fox 2014
Truy Hùng Truy Hùng Fairy Tale Killer 2012
Chàng Tiên Răng 2 Chàng Tiên Răng 2 Tooth Fairy 2 2012
Thiên Ngoại Phi Tiên 29/29 Thiên Ngoại Phi Tiên The Little Fairy 2010
Barbie Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends Barbie Mariposa and Her... Barbie Mariposa and Her... 2008
Tinker Bell Và Hải Tặc Tiên Bản Đẹp speaker Tinker Bell Và Hải Tặc Tiên The Pirate Fairy 2014
Hiệp Ảnh Tiên Tông 46/46 speaker Hiệp Ảnh Tiên Tông Fairy Tale Of Dual Sword 2004
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 37/37 Tiên Kiếm Kỳ Hiệp The Legend of Sword and... 2009
Nàng Tiên Nàng Tiên The Fairy 2011
TinkerBell Và Cuộc Giải Cứu Vĩ Đại speaker TinkerBell Và Cuộc Giải Cứu Vĩ... Tinker Bell and the Great... 2010