Người Đàn Ông 60 Triệu Đô Người Đàn Ông 60 Triệu Đô Sixty Million Dollars Man 1995
Tân Lộc Đỉnh Ký Tân Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1992
Đội Bóng Thiếu Lâm Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Tình anh thợ cạo Tình anh thợ cạo Faithfully Yours 1990
Tân Tinh Võ Môn Tân Tinh Võ Môn Fist of Furry 1991
Đặc Cảnh Uy Long Đặc Cảnh Uy Long Fight Back To School 1991
Anh Hùng Của Tôi Anh Hùng Của Tôi My Hero 1990
Phán Xét Cuối Cùng Phán Xét Cuối Cùng Final Justice 1988
Vua Bịp Vua Bịp The Tricky Master 2000
Tế Công Tế Công The Mad Monk 1993
Sư Huynh Trúng Tà Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Vua Hài Kịch Vua Hài Kịch King of Comedy 1999
Thần Ăn Thần Ăn The Good Of Cookery 1996
Long Tại Thiên Nhai Long Tại Thiên Nhai Dragon Fight 1988
Thánh bài 1 Thánh bài 1 All For The Winner 1990
Chuyên Gia Xảo Quyệt Chuyên Gia Xảo Quyệt Tricky Brains 1990
Tuyệt Đỉnh Kung fu Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Vua Bánh Trứng Vua Bánh Trứng The Lucky Guy 1998
Nữ Thần Bài Nữ Thần Bài The Top Bet 1998
Long Tích Truyền Nhân Long Tích Truyền Nhân Legend Of The Dragon 1999
Vua Phá Hoại Vua Phá Hoại Love on Delivery 1994
Trà Lầu Long Phụng Trà Lầu Long Phụng Lung Fung Restaurant 1998
Quốc Sản 007 Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Quan Xẩm Lốc Cốc Quan Xẩm Lốc Cốc Hail The Judge 1994
Chuyên gia bắt ma Chuyên gia bắt ma Out Of The Dark 1995
Trạng Nguyên Tô Khất Nhi Trạng Nguyên Tô Khất Nhi King Of Beggars 1992
Trạng Sư Xảo Quyệt Trạng Sư Xảo Quyệt Lawyer Lawyer 1997
Cái Thế Hào Hiệp 30/30 Cái Thế Hào Hiệp The Final Combat 1997
Page 1/ 2012345...20Next