Đông Du Ký 30/30 Đông Du Ký Legend of the Eight... 1998
Sứ Đồ Hành Giả 30/30 Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Anh Hùng 36/36 Anh Hùng Hero 2013
Tây thi Tình Sử 36/36 Tây thi Tình Sử Hero 2013
Tình Người Hiện Đại 2 222/222 Tình Người Hiện Đại 2 Virtues Of Harmony 2 2003
Tự Kỷ Ác Tâm Tự Kỷ Ác Tâm No Good Deed 2014
Cô Dâu Hoàn Mỹ 34/34 Cô Dâu Hoàn Mỹ Perfect Bride 2013
Ngự Tiền Tứ Bảo 44/44 Ngự Tiền Tứ Bảo Shunzhi Emperor 2004
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Tập 40 - END Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Cruel Romance 2015
Đa Tình Đao 10/10 Đa Tình Đao Swordsman 2 1998
Trọn Đời Trọn Kiếp Bản Đẹp Trọn Đời Trọn Kiếp But Always 2014
Lối Về Hạnh Phúc 70/70 Lối Về Hạnh Phúc Second Life 2013
Tình Yêu Định Mệnh 86/86 Tình Yêu Định Mệnh Love Destiny 2014
Page 6/ 6123456