Hương Cảng Tử Bản Đẹp speaker Hương Cảng Tử Aberdeen 2014
Đông Du Ký 30/30 speaker Đông Du Ký Legend of the Eight... 1998
Sứ Đồ Hành Giả 30/30 speaker Sứ Đồ Hành Giả Line Walker 2014
Anh Hùng 36/36 speaker Anh Hùng Hero 2013
Tây thi Tình Sử 36/36 Tây thi Tình Sử Hero 2013
Tình Người Hiện Đại 2 222/222 speaker Tình Người Hiện Đại 2 Virtues Of Harmony 2 2003
Tự Kỷ Ác Tâm Tự Kỷ Ác Tâm No Good Deed 2014
Cô Dâu Hoàn Mỹ 34/34 speaker Cô Dâu Hoàn Mỹ Perfect Bride 2013
Ngự Tiền Tứ Bảo 44/44 Ngự Tiền Tứ Bảo Shunzhi Emperor 2004
Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Tập 40 - END speaker Cẩm Tú Duyên Hoa Lệ Mạo Hiểm Cruel Romance 2015
Đa Tình Đao 10/10 speaker Đa Tình Đao Swordsman 2 1998
Trọn Đời Trọn Kiếp Bản Đẹp Trọn Đời Trọn Kiếp But Always 2014
Lối Về Hạnh Phúc 70/70 speaker Lối Về Hạnh Phúc Second Life 2013
Tình Yêu Định Mệnh 86/86 speaker Tình Yêu Định Mệnh Love Destiny 2014
Hương Thành Lãng Tử 30/30 speaker Hương Thành Lãng Tử Soldier Of Fortune 1982
Sắc Màu 20/20 speaker Sắc Màu Dreams Of Colours 2004
Page 6/ 6123456