007 Tử Địa Skyfall speaker 007 Tử Địa Skyfall Skyfall 2012
Điệp Viên 007: Ánh Sáng Chết Người Điệp Viên 007: Ánh Sáng Chết... 007: The Living Daylights 1987
007: Thế Giới Không Đủ 007: Thế Giới Không Đủ 007: The World Is Not... 1999
Quốc Sản 007 speaker Quốc Sản 007 From Beijing With Love 1994
Người Đi Tìm Trăng Người Đi Tìm Trăng James Bond 007 1979
Định Mức Khuây Khoả Định Mức Khuây Khoả James Bond 007 2008
Người Điệp Viên Tôi Yêu speaker Người Điệp Viên Tôi Yêu James Bond 007 1977
Quyền Được Giết Quyền Được Giết Licence to Kill 1989
Tiến Sĩ No Tiến Sĩ No James Bond 007 1962
Ngón Tay Vàng Ngón Tay Vàng James Bond 007 1964
Mắt Vàng speaker Mắt Vàng GoldenEye 1995
Quả Cầu Sấm Sét Quả Cầu Sấm Sét James Bond 007 1965
Ánh sáng ban ngày Ánh sáng ban ngày James Bond 007 1987
Tình Yêu Từ Nước Nga Tình Yêu Từ Nước Nga James Bond 007 1963
Anh Chỉ Sống Hai Lần Anh Chỉ Sống Hai Lần James Bond 007 1967
Vĩnh Cửu Như Kim Cuơng Vĩnh Cửu Như Kim Cuơng James Bond 007 1971
Ngày Mai Không Lụi Tàn Ngày Mai Không Lụi Tàn James Bond 007 1997
Một Cảnh Tượng Chết Chóc speaker Một Cảnh Tượng Chết Chóc James Bond 007 1985
Ân Ái Bông Hồng Pháp Ân Ái Bông Hồng Pháp James Bond 007 1999
Sòng Bạc Hoàng Gia Sòng Bạc Hoàng Gia Casino Royale 2006
Hẹn Chết Ngày Khác speaker Hẹn Chết Ngày Khác James Bond 007 2002