Đội Bóng Thiếu Lâm speaker Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001
Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 50/50 speaker Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 2 Today TV 2008
Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 1 42/42 Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 1 Legend of Shaolin Temple... 2007
Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 3 60/60 speaker Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 3 Legend of Shaolin Temple... 2014
Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu Tử speaker Thiếu Lâm Tự 2: Thiếu Lâm Tiểu... Shaolin Temple 2: Kids... 1984
Rồng Tại Thiếu Lâm speaker Rồng Tại Thiếu Lâm Dragon from Shaolin 1995
Thiếu Lâm Ngũ Tổ Thiếu Lâm Ngũ Tổ Five Shaolin Masters 1974
Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng speaker Thiếu Lâm Mộc Nhân Hạng Shaolin Wooden Men 1976
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các 63/63 speaker Thiếu Lâm Tàng Kinh Các A Legend of Shaolin 2014
Anh Hùng Thiếu Lâm Tự speaker Anh Hùng Thiếu Lâm Tự The Young Heroes Of... 1981
Tân Thiếu Lâm Tự speaker Tân Thiếu Lâm Tự Shaolin 2011
Tình Yêu và Cuộc Đời speaker Tình Yêu và Cuộc Đời Love Is Love 1990
Người Đàn Ông 60 Triệu Đô speaker Người Đàn Ông 60 Triệu Đô Sixty Million Dollars Man 1995
Tình Thánh Tình Thánh The Magnificent... 1991
Tân Lộc Đỉnh Ký speaker Tân Lộc Đỉnh Ký Royal Tramp 1992
Tình anh thợ cạo Tình anh thợ cạo Faithfully Yours 1990
Tân Tinh Võ Môn speaker Tân Tinh Võ Môn Fist of Furry 1991
Đại Nội Mật Thám speaker Đại Nội Mật Thám Forbidden City Cop 1996
Đặc Cảnh Uy Long speaker Đặc Cảnh Uy Long Fight Back To School 1991
Anh Hùng Của Tôi speaker Anh Hùng Của Tôi My Hero 1990
Phán Xét Cuối Cùng speaker Phán Xét Cuối Cùng Final Justice 1988
Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương speaker Đường Bá Hổ và Diễm Thu Hương Flirting Scholar 1993
Vua Bịp speaker Vua Bịp The Tricky Master 2000
Tế Công speaker Tế Công The Mad Monk 1993
Sư Huynh Trúng Tà speaker Sư Huynh Trúng Tà Look Out Officer 1990
Vua Hài Kịch speaker Vua Hài Kịch King of Comedy 1999
Thần Ăn speaker Thần Ăn The Good Of Cookery 1996
Long Tại Thiên Nhai speaker Long Tại Thiên Nhai Dragon Fight 1988
Thánh bài 1 speaker Thánh bài 1 All For The Winner 1990
Chuyên Gia Xảo Quyệt speaker Chuyên Gia Xảo Quyệt Tricky Brains 1990
Tuyệt Đỉnh Kung fu speaker Tuyệt Đỉnh Kung fu Kung Fu Hustle 2005
Page 1/ 4212345...42Next