10 / 1 lượt
Tắt quảng cáo
Bình luận
Phim liên quan
Nhật Nguyệt Lăng Không 62/62 speaker Nhật Nguyệt Lăng Không The Shadow of Empress Wu 2010
Nhất Đại Hoàng Hậu Nhất Đại Hoàng Hậu Empress Of The Time 1992
Thâm Cung Quyết Xử 78/78 speaker Thâm Cung Quyết Xử Empress Chun Chu 2009
Tinh Võ Trần Chân Tinh Võ Trần Chân Jing Wu Chen Zhen 2008
Giang Sơn Mỹ Nhân Giang Sơn Mỹ Nhân An Empress And The... 2008
Võ Tòng Anh Hùng Lương Sơn Bạc 50/50 speaker Võ Tòng Anh Hùng Lương Sơn Bạc Wu Song 2013
Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ 96/96 speaker Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ The Empress of China 2014
Thập Hổ Thích Kiều Tam 40/40 speaker Thập Hổ Thích Kiều Tam Wu Di Tie Qiao San 2014