Phim đề cử
Thiên Tài Lang Băm Tập 04 Thiên Tài Lang Băm Yong Pal 2015
Tú Nương Lan Hinh 54/54 speaker Tú Nương Lan Hinh Royal Embroideress 2008
Lực Lượng Đặc Biệt Fix speaker Lực Lượng Đặc Biệt SWAT 2015
Kế Hoạch D Bản Đẹp speaker Kế Hoạch D The D Train 2015
Huyền Thoại Cổ Tích Bản Đẹp speaker Huyền Thoại Cổ Tích Tale of Tales 2015
Khe nứt San Andreas Bản Đẹp speaker Khe nứt San Andreas San Andreas 2015
Kẻ Thế Mạng Bản Đẹp speaker Kẻ Thế Mạng Self less 2015
Kẻ Cắp Mặt Trăng 3 Bản Đẹp speaker Kẻ Cắp Mặt Trăng 3 Minions 2015
Đòi Lại Công Lý Bản Đẹp speaker Đòi Lại Công Lý Lila And Eve 2015
Đối Đầu Bản Đẹp speaker Đối Đầu Helios 2015
Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron Bản Đẹp speaker Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế... Avengers: Age of Ultron 2015
Hội Pháp Sư Phần 2 Tập 73 Hội Pháp Sư Fairy Tail 2009
Vua Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm Tập 707 Vua Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm One Piece 1999
Naruto Shippuuden Tập 425 Naruto Shippuuden Naruto Shippuuden 2012
Bộ Tứ Siêu Đẳng Trailer Bộ Tứ Siêu Đẳng The Fantastic Four 2015
Lửa Hận Tình Thù 108/108 Lửa Hận Tình Thù Yellow Boots 2012
Vua Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm Tập 707 Vua Hải Tặc Hải Tặc Mũ Rơm One Piece 1999
Naruto Shippuuden Tập 425 Naruto Shippuuden Naruto Shippuuden 2012
Kẻ Cắp Mặt Trăng 3 Bản Đẹp speaker Kẻ Cắp Mặt Trăng 3 Minions 2015
Kẻ Thế Mạng Bản Đẹp speaker Kẻ Thế Mạng Self less 2015
Khe nứt San Andreas Bản Đẹp speaker Khe nứt San Andreas San Andreas 2015
Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế Ultron Bản Đẹp speaker Biệt Đội Siêu Anh Hùng: Đế Chế... Avengers: Age of Ultron 2015
Bảy Viên Ngọc Rồng Trọn Bộ & Thuyết Minh speaker Bảy Viên Ngọc Rồng Dragon Ball 1986
Đối Đầu Bản Đẹp speaker Đối Đầu Helios 2015